พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม RVC ⭐️ รุ่นที่ 19 ⭐️

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา
แบบปีกหมุน/ RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 19

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ