หลักสูตรรับรองการปฎิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (FIXED-WING)

  • ภาคทฤษฎี จำนวน 18 ชั่วโมง
  • ภาคอากาศ จำนวน 10 ชั่วโมงบิน
  • ภาคฝึกจำลอง Simulator จำนวน 2 ชั่วโมงบิน
  • ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
  • อัตราค่าบริการ 60,000 บาท/คน

หมายเหตุ :

1.ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอาหารและที่พัก

ติดต่อสอบถาม