ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร IRPC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 4 ผลัด 1

การฝึกอบรมหลักสูตร IRPC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 4 ผลัด 1 ⭐️
✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 21 ส.ค. -1 ก.ย. 2566
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 4-15 ก.ย. 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม RVC รุ่นที่ 20

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 20
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม RVC รุ่นที่ 19

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 19
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม RVC รุ่นที่ 18

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 18
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 19 ผลัด 1

การฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 19 ผลัด 1 ⭐️
✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 12-16 มิ.ย 2566
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19-23 มิ.ย. 2566

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 18 ผลัด 2

การฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 18 ผลัด 2 ⭐️
✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย 2566
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 – 9 มิ.ย. 2566

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 18 ผลัด 1

การฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 18 ผลัด 1 ⭐️
✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 15-19 พ.ค. 2566
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 22 – 26 พ.ค. 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม IRPC รุ่นที่ 3

หลักสูตรรับรองครูการบินอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ IPRC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 3
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร IRPC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 3 ผลัด 2

การฝึกอบรมหลักสูตร IRPC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 3 ผลัด 2 ⭐️
✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 13 – 24 มีนาคม 2566
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 – 28 เม.ย. 2566

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร IRPC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 3 ผลัด 1

การฝึกอบรมหลักสูตร IRPC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 3 ผลัด 1 ⭐️
✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 13 – 24 มีนาคม 2566
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 27 มี.ค. – 7 เม.ย. 2566