UTC Blog

Our NEWS & Activity

ภาพการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 22

การฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่น 22 ⭐️ ✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 13 - 17 พ.ย. 2566 ✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 20 - 24 พ.ย. 2566

ภาพการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Fixed-Wing) รุ่น 3

การฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Fixed-Wing) ⭐️ รุ่น 3 ⭐️ ✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2566

ภาพการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 21 ผลัดที่ 1

การฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่น 21 ผลัดที่ 1 ⭐️ ✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 9 - 13 ต.ค. 2566 ✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 - 20 ต.ค. 2566

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC

เราคือศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้ความรู้และสนับสนุนการประยุกต์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ อย่างถูกวิธี

VISION

To be the first Unmanned Aircraft Systems Training Centre of Excellence complying with international standards in Thailand and Southeast Asia.

MISSION

To provide both theoretical and practical training for Unmanned Aircraft Systems under curriculums certified by the Civil Aviation Authority...

SAFETY

Safety is the first priority in all our activities and is one of our core business functions. We committed to implementing developing...

ถามตอบ

เพราะการหัดบินโดรนหรือเครื่องบินบังคับสำหรับมือใหม่ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุชนส่งกีดขวาง สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอก ดังนั้นการอบรมจะช่วยให้เข้าใจและเรียนรู้วิธีการบังคับที่ถูกวิธีและปลอดภัย

 1. ได้เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกหัดการบังคับอากาศยานไร้คนขับอย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 2. ได้รับทราบและเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ

 3. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับตามมาตรฐานสากล จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

ปัจจุบันสถาบันเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรรับรองการปฎิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (FIXED-WING)

  • ภาคทฤษฎี จำนวน 18 ชั่วโมง
  • ภาคอากาศ จำนวน 10 ชั่วโมงบิน
  • ภาคฝึกจำลอง Simulator จำนวน 2 ชั่วโมงบิน
  • ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
  • ค่าอบรม 60,000 บาท/คน
 2. หลักสูตรรับรองการปฎิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (MULTI-ROTOR)

  • ภาคทฤษฎี จำนวน 18 ชั่วโมง
  • ภาคอากาศ จำนวน 5 ชั่วโมงบิน
  • ภาคฝึกจำลอง Simulator จำนวน 2 ชั่วโมงบิน
  • ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์
  • ค่าอบรม 20,000 บาท/คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083 997 158 หรือ Contact page 

        โดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) แต่เดิมถูกพัฒนาขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการทหาร มีรูปทรงแตกต่างกันไป ในยุคแรกจะเหมือนเครื่องบิน ถูกส่งไปสอดแนมในพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม หรือข้าศึก ต่อมาพัฒนาให้ติดอาวุธ และส่งไปทำลายข้าศึกโดยไม่มีมนุษย์ติดไปกับโดรน แม้ถูกโจมตีจนตก ก็ไม่มีใครต้องเสี่ยงชีวิต มีการพัฒนาโดรนอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางธุรกิจและการศึกษา กฎหมายเริ่มเปิดช่องและควบคุมการใช้โดรนโดยประชาชน เปิดให้ปล่อยโดรนขึ้นไปในอากาศได้ เริ่มมีการพัฒนาโดรนเพื่อความบันเทิง และการขนส่งอย่างกว้างขวาง

        การใช้โดรนไม่ได้จำกัดเพื่อประโยชน์ทางการทหารอีกต่อไป จะเห็นนักข่าวใช้โดรนรายงานข่าว ประชาชนมีโดรนไว้ถ่ายทั้งภาพ และคลิ๊ปวีดีโอจากมุมสูงที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อน ใช้ในทางการเกษตร การขนส่งสินค้า ส่งของให้ผู้ประสบภัย การรายงานสถานการณ์ การรักษาความปลอดภัย หรือติดตามเหตุการณ์ของตำรวจ มีข่าวว่า Google กับ Amazon กับ UPS ได้พัฒนาการใช้โดรนส่งสินค้า ในทางทหารยังมีการใช้โดรนในพื้นที่ของศัตรู มีการใช้ในการสร้างภาพยนตร์หลายเรื่อง สะท้อนให้เห็นว่าการใช้โดรนนั้น มีประสิทธิภาพเพียงใด ด้วยการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลถึงอีกซีกโลกหนึ่งอย่างแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  ปัจจุบันสถาบันยังไม่มีนโยบายให้มีการผ่อนชำระค่าอบรมหลักสูตร

  กรุณากรอกแบบฟอร์มแล้วส่งมาที่สถาบัน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปเพื่อแนะนำหลักสูตรและอธิบายขั้นตอนการรับสมัคร

  UTC Team

  ทีมงานของศูนย์ฝึกอบรม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์มากมายในสายงานการฝึกอบรมและการบังคับการบินอากาศยานไร้คนขับ
  Wg Cdr Pitak Prakornkaew

  Wg Cdr Pitak Prakornkaew

  Acting Accountable Executive

  The applicant will obtain the knowledge, skills and VLOS operation experiences.

  Wg Cdr Sitti Srisuwan

  Wg Cdr Sitti Srisuwan

  Safety Manager

  The applicant will obtain the knowledge, skills and VLOS operation experiences.

  Wg Cdr Pitak Prakornkaew

  Wg Cdr Pitak Prakornkaew

  Head of Training

  The applicant will obtain the knowledge, skills and VLOS operation experiences.

  Cdr Nuttapat Coompreedees

  Cdr Nuttapat Coompreedees

  Quality Manager

  The applicant will obtain the knowledge, skills and VLOS operation experiences.

  Sqn Ldr Athivat Boonmema

  Sqn Ldr Athivat Boonmema

  Instructional Service Manager

  The applicant will obtain the knowledge, skills and VLOS operation experiences.

  Gp Capt Nattapol Niyomthai (Ph.D.)

  Gp Capt Nattapol Niyomthai (Ph.D.)

  Maintenance Manager

  The applicant will obtain the knowledge, skills and VLOS operation experiences.

  Get in Touch

  ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC

  Find us at the office

  ชั้น 6 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  Give us a ring

  +66 830 997 158 Mon – Fri, 8:30-16:30

  Contact Us