พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม RVC รุ่นที่ 20

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 20
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม RVC รุ่นที่ 19

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 19
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม RVC รุ่นที่ 18

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 18
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม IRPC รุ่นที่ 3

หลักสูตรรับรองครูการบินอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ IPRC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 3
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม รุ่นที่ 16-17 และ Fixed-Wing รุ่นที่ 2

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา REMOTE PILOT VISUAL LINE OF SIGHT CERTIFICATE /
RVC : Multi-Rotor รุ่นที่ 16-17 และ RVC : Fixed-Wing รุ่นที่ 2
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม IRPC รุ่นที่ 2

หลักสูตรรับรองครูการบินอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ IPRC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม รุ่นที่ 15

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา REMOTE PILOT VISUAL LINE OF SIGHT CERTIFICATE /
RVC : Multi-Rotor รุ่นที่ 15
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม รุ่นที่ 13 – 14

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา REMOTE PILOT VISUAL LINE OF SIGHT CERTIFICATE /
RVC : Multi-Rotor รุ่นที่ 13 – 14
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ