ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Fixed Wing) ⭐️ รุ่นที่ 2 ⭐️

    ✔️ ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 9 – 13  มกราคม 2566

    ✔️ ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ช่องทางติดต่อ ดังนี้
     โทรศัพท์ : 083-099-7158
     Line ID : dti-utc
     E-mail : dti.utc@dti.or.th