ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 8 ⭐️
✔️ ภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 2-17 ธันวาคม 2564 (ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2)
✔️ ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 13-24 ธันวาคม 2564 (ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอรับใบสมัคร:
ช่องทางติดต่อ ดังนี้
โทรศัพท์ : 083-099-7158
Line ID : dti-utc
E-mail : dti.utc@dti.or.th