ภาพการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 22

การฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่น 22 ⭐️
✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 13 – 17 พ.ย. 2566
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 20 – 24 พ.ย. 2566

ภาพการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Fixed-Wing) รุ่น 3

การฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Fixed-Wing) ⭐️ รุ่น 3 ⭐️
✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 – 27 ตุลาคม 2566

ภาพการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 21 ผลัดที่ 1

การฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่น 21 ผลัดที่ 1 ⭐️
✔️ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สทป. เมื่อวันที่ 9 – 13 ต.ค. 2566
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 – 20 ต.ค. 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรม IRPC รุ่นที่ 2

หลักสูตรรับรองครูการบินอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/ IPRC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565
ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 5

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 5 ⭐️
✔️ภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปี 2565

กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor) ประจำปี 2565

ทดสอบ Skyfront Perimeter 4

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ขึ้น – ลงขนาดเล็ก แบบเครื่องยนต์ผสม (Hybrid Electrical – Fuel Engine) ที่มีขีดความสามารถบินนานกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที ร่วมกับ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

DTI-UTC Grand Opening

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC แห่งแรกของไทย หนึ่งในภูมิภาคในอาเซียน ภายใต้ชื่องาน “DTI-UTC Grand Opening: Flying into the Future by DTI”

UTC Mission ?

UTC หรือที่รู้จักกันว่า ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ทำการศึกษา ออกแบบ วิจัย และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย https://dtiutc.or.th/wp-content/uploads/2021/03/utc_mission_2021.mp4