พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม RVC ⭐️ รุ่นที่ 20 ⭐️

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา
แบบปีกหมุน/ RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 20

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ