พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม RVC ⭐️ รุ่นที่ 18 ⭐️

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา
แบบปีกหมุน/ RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 18

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ