ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร IRPC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 2 ผลัดที่ 2 ⭐️

    ✔️ ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 17 – 28 ตุลาคม  2565

    ✔️ ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ช่องทางติดต่อ ดังนี้
     โทรศัพท์ : 083-099-7158
     Line ID : dti-utc
     E-mail : dti.utc@dti.or.th