พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ⭐️ รุ่นที่ 15 ⭐️

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา
REMOTE PILOT VISUAL LINE OF SIGHT CERTIFICATE / RVC : Multi-Rotor รุ่นที่ 15

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ