ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 15 ผลัดที่ 2.2 ⭐️

    ✔️ ภาคทฤษฎีและภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

    ✔️ ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ช่องทางติดต่อ ดังนี้
     โทรศัพท์ : 083-099-7158
     Line ID : dti-utc
     E-mail : dti.utc@dti.or.th