พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ⭐️ รุ่นที่ 13 – 14 ⭐️

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา
REMOTE PILOT VISUAL LINE OF SIGHT CERTIFICATE / RVC : Multi-Rotor รุ่นที่ 13 – 14

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ