ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ⭐️ รุ่นที่ 10 ⭐️

    ✔️ ภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565
    ✔️ ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอรับใบสมัคร:
ช่องทางติดต่อ ดังนี้
     โทรศัพท์ : 083-099-7158
     Line ID : dti-utc
     E-mail : dti.utc@dti.or.th