ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 5
✔️ภาคจำลอง (Simulator) ณ ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564
✔️ภาคอากาศ ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 20-24 กันยายน 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอรับใบสมัคร:
โทรศัพท์ : 083-099-7158
Line ID : dti-utc
E-mail : dti.utc@dti.or.th