เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC แห่งแรกของไทย หนึ่งในภูมิภาคในอาเซียน ภายใต้ชื่องาน “DTI-UTC Grand Opening: Flying into the Future by DTI” และแถลงข่าว โดย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)/ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ (Accountable Executive) และนายกลศ เสนาลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมีพลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวแสดงความยินดี

ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ได้รับการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization : ATO) ตามประกาศข้อบังคับจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย (กพท.) พร้อมเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate (RVC) หลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ และ 2.หลักสูตร Instructor Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate (IRVC) หลักสูตรครูการบิน ระบบอากาศยานไร้คนขับ

Categories: NEWS