UTC หรือที่รู้จักกันว่า ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ทำการศึกษา ออกแบบ วิจัย และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
Play Video
Categories: NEWS